Werkwijze van Aanmelding tot Zorg:

 

Aanmelden:

 • Dit kan via de site, daar vind je een aanmeldingsformulier.
 • Dit kan via de mail: Info@zo-ndag.nl
 • Dit kan telefonisch: 06-83258957

 

Werkwijze van Zo’ndag:

Zo’ndag gaat er vanuit dat het coachingtraject in onze beschermde woonvorm niet langer dan drie jaar duurt. Dit betekent dat je zelf hard aan de slag moet, om vertrouwen te kunnen krijgen in je eigen vermogen. Pas als je echt de keuze maakt om aan jezelf te werken, ga je pas stappen vooruit maken. Het is dus je eigen proces en wij helpen je daarbij. Indien er psychische problematiek naar boven komt tijdens dit traject, gaan we samen op zoek naar een aanvullende probleemgerichte aanpak in het specialisme waar je zorgvraag over gaat.

Een zorgverlener kan je alleen helpen en ondersteunen als je zelf vooruit wil. Zo’ndag is geen woning waar je kan verblijven met langdurige zorg. We verwachten een actieve inzet. Er zijn voldoende zorgaanbieders die op een nader manier werken en dan is het beter om samen te kijken naar passende zorg. Wil je echt vooruit, dan ben je bij Zo’ndag aan het juiste adres.

 

Kennis making:

We maken vrijblijvend kennis met elkaar. Tijdens de kennismaking gaan we vooral vertellen wat wij te bieden hebben en kun je wat over jezelf vertellen indien je je daar vrij in voelt. Maar het is geen noodzaak om meteen de eerste keer alles te vertellen aan iemand die je nog maar net hebt ontmoet. Heb je na de kennismaking meteen een goed gevoel dan kunnen we een vervolgafspraak plannen voor een intake. Indien je meer tijd nodig hebt om alles te laten bezinken dan maken we een belafspraak. Na de kennismaking krijg je een mapje mee met onze werkwijze en huis- en leefregels zodat je alles nog eens kunt nalezen.

Wat krijg ik mee na een intake: een cliënten informatiemap.

 

Hoe kan ik zorg inkopen bij Zo’ndag?

Interesse om bij Zo’ndag te wonen? Dan kun je contact opnemen met de gemeente met je zorgvraag. Doe dit bij de gemeente waar je op dit moment woont. De gemeente doet onderzoek naar je zorgvraag middels een keukentafelgesprek. Dit betekent dat je samen in gesprek gaat (eventueel samen met je ouders/verzorgers) over je problematiek en hoe zelfredzaam je bent.
Na dit gesprek komt de gemeente binnen twee weken met een beslissing. Dit wil echter niet zeggen dat de indicatie rond is. Je weet dan alleen of je in aanmerking komt voor beschermd wonen. De termijn kan langer duren als de gemeente bijvoorbeeld aanvullende informatie moet opvragen. De gemeente zal dit schriftelijk aan je bevestigen. De gemeente streeft er naar om het beslissingstermijn zo kort mogelijk te houden.

Bovenstaande is de officiële procedure. Wanneer de aanvraag voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal de gemeente binnen acht weken na het intakegesprek uitspraak doen over de behandeling. Houd er rekening mee dat de zorg pas kan worden ingezet op het moment dat de gehele procedure is doorlopen.

Indien de problematiek van de jongeren van dien aard is dat Zo’ndag hierover onvoldoende kennis en expertise in huis heeft, moet geconcludeerd worden dat de jongeren niet begeleid kan worden door Zo’ndag.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Zorg mijdend gedrag;

- Zwaar verstandelijke beperking;

- Verslavingsproblematiek;

- Extreme maten van agressie;

- Extreme klachten van angst of dwang;

- Antisociale gedragsproblemen;

- Fysieke beperkingen die aanpassingen in de woning of verpleging vereisen;

- Seksueel ontremd gedrag;

- 24 uur zorg in aanwezigheid noodzakelijk;

- Lichamelijke verzorging;

 

Intakegesprek:

Een intakegesprek vindt plaats met twee personen, de eerste persoon heb je al gezien bij de kennismaking en de tweede persoon zal een begeleider zijn. Op die manier krijg je ook een breder beeld van de organisatie. In dit gesprek werken we met een vragenlijst.

Tip: neem altijd iemand mee naar een intakegesprek, het kan best intensief zijn en dan heb je iemand die met je mee kan denken en luisteren.

We gaan samen onderzoeken hoe zelfredzaam je bent en waar je ondersteuning bij nodig hebt. Hiervoor gebruiken we de zelfredzaamheidmatrix vanuit de gemeente en maken we een verslag van het gesprek. Indien er al een medisch dossier is van een andere zorgverlener, zullen we je vragen om toestemming om dit op de vragen.

Deze toestemming hebben we nodig om medische informatie op te kunnen vragen en om medische informatie in ons bezit te kunnen hebben. Deze medische gegevens worden meteen in je dossier opgeslagen. Indien je uiteindelijk niet bij Zo’ndag in de zorg komt dan geven we je medische gegevens weer terug.

We hebben voor deze gegevens een speciaal formulier waar een handtekening voor nodig is. Indien er iemand als wettelijke vertegenwoordiger is ingezet of als voogd dan is het noodzakelijk dat deze persoon ook tekent.

Het formulier dat je tekent is een toestemmingsverklaring.

 

Waarom het medisch dossier/voorgeschiedenis:

Belangrijk is, waar je nu staat in het leven en wat je op dit moment nodig hebt, maar we hebben ook de informatie van dit dossier nodig om een duidelijk beeld te krijgen van de stappen die je hebt gemaakt. Maar zeker ook, om terugval te voorkomen en risico’s te kunnen beperken door ze eerder te signaleren.

 

Medicatiebeleid:

Om bij Zo’ndag te wonen is het van belang dat je zelfstandig om kan gaan met je medicatie en de verantwoording kan dragen. Daarom vullen we, indien je medicatie gebruikt, voor het starten van de zorg samen een medicatieformulier in. Onze medewerkers zijn niet BIG geregistreerd. Het is van belang dat, als je medicatie gebruikt, je zelf de verantwoordelijkheid hiervoor kan dragen.

Het formulier wat je in vult samen met de begeleider is een medicatievragenlijst.

 

Vervolg na intake:

Na het intakegesprek krijg je een informatiemap mee, het is heel belangrijk dat je achter je rechten en plichten staat. Deze regels zijn voor ons van groot belang. Na de intake maken we een belafspraak voor over twee weken. Waarom twee weken? Dit omdat de zorg bij Zo’ndag echt een goed overwogen besluit moet zijn en niet een uitvlucht uit huis. Zo’ndag is geen tijdelijke oplossing maar een beschermde woonomgeving waar we samen met jou werken aan je ontwikkeling. De casus (je zorgvraag) wordt uitvoerig besproken binnen ons team. Wij raden aan om ook bij een andere zorgverlener in gesprek te gaan zodat je weet dat je echt kiest voor passende zorg. Omdat zorg zeer persoonlijk is en een succeservaring op moet leveren, vinden wij dit een heel belangrijk proces voor de cliënt.

 

Risico-inventarisatie:

Voor we met de zorg starten, maken we een risico-inventarisatie waarbij we beschrijven wat eventuele risico’s kunnen zijn, ook het beheer van medicatie zal een van de onderdelen zijn. Dit om een beeld te vormen voor de zorg en de eventuele risico’s die hieruit voortvloeien. Dit zal met het hele team besproken worden in het casusoverleg.

De inventarisatie is ook om bewustwording te creëren hoe belangrijk openheid en eerlijkheid is. Daarnaast ontstaat er bewustwording van je mogelijkheden wanneer er ook ruimte is om je onmogelijkheden te bespreken. We bespreken ook of externe zorg wenselijk is en wat de risico’s daarin kunnen zijn. Na de risico-inventarisatie zal de begeleider contact met je opnemen voor het maken van een vervolgafspraak.

 

Afspraak overgaan naar zorg en wonen:

Tijdens deze afspraak bespreken we de risico-inventarisatie. Indien je akkoord bent met de inventarisatie kunnen we de nodige documenten compleet maken en tekenen. Voor we starten met zorg moet het gehele dossier compleet zijn.

Wanneer is het dossier compleet:

 • Als alle gegevens in het systeem nagelopen zijn samen met de begeleider en alles is ingevuld
 • Identiteitskaart is aanwezig: kopie voor- en achterkant. (zorg dat er Kopie op staat geschreven)
 • Eventueel paspoort aanwezig indien er geen ID is
 • Diagnose is volledig ingevuld
 • Beschikking beschermd wonen van de gemeente is toegekend
 • Toestemmingsverklaring van ouders/verzorgers is ondertekend
 • Samenwerking met netwerk/ouders/verzorgers is besproken

 

Samenwerking netwerk/ouders/verzorgers:

Het netwerk om je heen is van groot belang in je coachingperiode. Als je samen met je netwerk op één lijn zit, kun je pas echt stappen vooruit maken. Ook kan de begeleiding je ondersteunen om het contact met je netwerk te verbeteren of te behouden door ze te betrekken in je groei en de vooruitgang die je boekt. Ook als het niet goed gaat, kunnen we beter allemaal op een lijn zitten en elkaar helpen en ondersteunen. Indien je meerderjarig bent, hebben wij jouw toestemming nodig om je ouders op de hoogte te brengen en te houden. Ze krijgen niet je dossier te zien maar we kunnen verslagen maken over de voortgang. Indien je in het weekend naar huis gaat, is het ook fijn om te weten hoe het daar gaat. Op die manier vormen we een veilig netwerk voor jou. Indien contact niet mogelijk is met je netwerk, zullen we dit met elkaar bespreken en vermelden in het dossier. Soms is het moeilijk om dit in te zien maar het komt je echt ten goede. Voor Zo’ndag is het samenwerken van groot belang.

 

Afspraak kennismaking medebewoners en woonhuis.

Indien je zeker bent van het wonen bij Zo’ndag als organisatie is het van belang dat jij je thuis voelt in de woning die wij voor je hebben uitgezocht en eventueel jouw medebewoners. Daarom gaan we je pas voorstellen als we weten dat we je passende zorg kunnen bieden. Met deze regel voorkomen we dat er veel jongeren alleen komen kijken en de rust van de huidige bewoners gegarandeerd blijft.

 

Na de kennismaking met de medebewoners:

Na het kennismaken met je huisgenoten nemen we alles nog even goed door.

We zorgen dat je alle telefoonnummers in je telefoon hebt staan van de begeleiders.

We zorgen er voor dat je in de groepsapp zit van het huis waar je woont.

Er zal een datum gepland worden in overleg met elkaar, wanneer de zorg van start gaat. Je ontvangt de sleutel bij het ondertekenen van een sleutelovereenkomst. Het verhuizen van spullen kan in het weekend, zorg dan altijd dat je huisgenoten op de hoogte zijn dat je komt. Het starten van zorg zal echter altijd op een maandag zijn om de kwaliteit goed te kunnen waarborgen.

 

Je hebt hierbij de volgende documenten nodig:

 • Toestemmingsverklaring
 • Samenwerking ouders/verzorgers/netwerk
 • De overeenkomst van zorg
 • Eventueel de huurovereenkomst bij zorg in PGB
 • De sleutelovereenkomst
 • De huizeninformatiemap inclusief de huisregels

 

De zorg gaat van start:

Tijdens het proces van kennismaking tot wonen heb je een beeld gekregen van elkaar, maar het leren kennen heeft tijd nodig. Ook is verhuizen en wennen aan elkaar een grote verandering. Vertrouwen en rust is van groot belang voordat je aan jezelf kunt gaan werken. Ook is het belangrijk dat ouders/verzorgers je bezoeken en contact met je hebben om je te ondersteunen.

Tijdens deze periode zal de begeleiding de tijd nemen om je thuis te laten voelen en samen te bouwen aan een vertrouwde omgeving. Bespreek zo veel mogelijk met je begeleiding en geef duidelijk aan wat je nodig hebt in deze kwetsbare periode.

Deze periode duurt voor de ene persoon langer dan voor de andere. We geven je deze tijd en ruimte. Structuur en duidelijkheid is de eerste basis.

 

Het starten van zorg:

Ondanks dat het verhuizen een behoorlijk impact heeft, zijn de volgende zaken van belang om te regelen wanneer je gaat starten. Natuurlijk zal de begeleiding je hierbij helpen.

 

 • Inschrijven bij de nieuwe gemeente
 • Uitkering stopzetten bij de vorige gemeente
 • Een WA-verzekering regelen, eventueel aanvullend voor de inboedel van je eigen kamer. Zo’ndag is verzekerd voor het huis, niet voor de inboedel van de slaapkamers
 • Je inkomsten regelen. Indien je naar een nieuwe gemeente gaat, helpen we je bij het verhuizen van je bijstandsuitkering (aanvragen via www.werk.nl). De nieuwe gemeente neemt dit niet automatisch over
 • Je adresgegevens wijzigen
 • Indien je zorg hebt, in PGB-vorm kijken we samen naar je SVB om de nieuwe zorgovereenkomst in te sturen en het adres te wijzigen
 • Samen met je begeleider maken we je gegevens compleet in het dossier
 • Let op indien je van een vorige zorgorganisatie komt. Rondt de zorg daar netjes af en stop deze. Dit wordt gedaan door een wijzigingsformulier bij PGB. Op www.svb.nl kun je dit formulier downloaden
 • Inschrijven bij de woningbouwvereniging, de wachtlijsten zijn vaak lang en je kunt niet vroeg genoeg starten met het inschrijven

 

Begeleidingsplan maken:

We starten de eerste twee maanden de zorg op basis van het intakeformulier.

We hebben daar een zelfredzaamheidsmatrix van gemaakt en daarvan ben je op de hoogte. Het formulier staat na goedkeuring in het dossier. Na de eerste twee maanden hebben we elkaar beter leren kennen en heb je kunnen wennen aan het wonen in een nieuwe omgeving. Je gaat nu samen met je begeleider een begeleidingsplan maken. Dit plan geeft aan, aan welke doelen je gaat werken, waarom deze doelen zijn gesteld en wat daarvoor nodig is.

Ook kun je in dit plan aangeven waar je na een jaar graag wilt staan. Natuurlijk zorgen wij er samen voor dat we de lat niet te hoog leggen en dat de doelen reëel zijn. Je kan ervoor kiezen om dit plan ook met je ouder(s) te delen. Maar het is je eigen plan en het zijn je eigen doelen en een begeleider kan geen plan voor je maken, dit moet je echt zelf doen en de begeleider ondersteunt je.

 

Rapporten van doelen en begeleiding:

De begeleiding zal het dagelijkse contact vastleggen met een rapportage, de begeleider kan kiezen of ze rapporteert op een specifiek doel of algemeen. Het is van belang om je bij deze rapportage te betrekken indien dit mogelijk is. Het samen rapporteren kan een meerwaarde hebben om dingen achteraf nog eens inzichtelijk te maken. Soms heb je ook niet door dat je aan je doelen hebt gewerkt, maar kan de begeleiding je inzicht geven in waar je aan werkt. We nemen vaak drie doelen om te zorgen dat je niet te veel tegelijk gaat aanpakken. De doelen moeten ook realistisch en haalbaar zijn. Een begeleidingsplan is ook op elk moment aanpasbaar of bij te stellen. Maar vooral een richtlijn van waar je naar toe wil. Elk half jaar bespreken we dit plan.

Een doel in je leven geeft motivatie en doorzettingsvermogen!