Aanmelden of Informatie

Heb je interesse om bij Zo’ndag te wonen? Neem dan met ons contact op voor een vrijblijvend intakegesprek. Als dit gesprek je goed is bevallen en je graag bij ons wilt komen wonen, kun je contact opnemen met de gemeente. Doe dit bij de gemeente waar je op dit moment woont. De gemeente doet onderzoek naar je zorgvraag middels een keukentafelgesprek. Dit betekent dat je samen in gesprek gaat (eventueel samen met je ouders/verzorgers) over je problematiek en hoe zelfredzaam je bent.

Na dit gesprek is binnen twee weken duidelijk of je in aanmerking komt voor beschermd wonen. Deze termijn kan langer duren als de gemeente aanvullende informatie moet opvragen. Wanneer de aanvraag voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal de gemeente binnen acht weken na het intakegesprek uitspraak doen over de behandeling. Houd er rekening mee dat de zorg pas kan worden ingezet op het moment dat de gehele procedure is doorlopen.

Jouw gegevens/ gegevens cliënt

Gegevens eventuele organisatie

Als je al bij een zorginstelling woont of vanuit een organisatie wordt doorverwezen, vul hier de gegevens in. Een verwijzende organisatie vult hieronder haar gegevens in.

Aanvullende vragen

Gegevens diagnose/indicatie

Inkomensgegevens

Eventuele bijzonderheden

Kopie van dit formulier

Vul hieronder in wie een kopie van dit formulier dient te ontvangen.